Het credo is de cohesie in de buurt bevorderen

- over het doel van de Buurtkamer


De Buurtkamer is er voor en door de buurt.

Eind jaren '90 werd de toenmalige buurtregisseur weggesaneerd en besloot een aantal betrokken buurtbewoners dat de ruimte moest worden behouden voor de buurt. Zo gezegd, zo gedaan: initiatiefnemers Joke Bakker en Mariska Alberts van Smirren dienden een aanvraag in bij Het Stadsdeel Oud-West en kregen een voorlopig fiat. Voorwaarde was, dat binnen een jaar moest worden gerealiseerd dat de Buurtkamer een duidelijke functie had binnen het buurtgebeuren.

Ruim 10 jaar draait de Buurtkamer op volle toeren. De eigenzinnigheid van Costa & Co vond weerklank bij het Stadsdeel en bij de Stichting Dock, zodat er, wanneer dat nodig was, extra geld of andersoortige hulp kon worden gegenereerd bij grootschalige projecten, zoals een groot, jaarlijks pleinfeest of het fysieke onderhoud en verbouwing van de Buurtkamer.

In 2013 bevindt de Buurtkamer zich in gevaar. Door bezuinigingen van het stadsdeel moet er een manier gevonden worden om in een zelfstandige vorm te blijven bestaan. Hiervoor is de Buurtkamer een stichting geworden en proberen we open te blijven door het verhuren van de ruimtes. We hopen dat we dit kunnen realiseren door samen te werken met het stadsdeel.

Wil je helpen bij de organisatie, deelnemen aan activiteiten of in het algemeen aanvullende informatie verkrijgen dan kun je dit het beste doen via e-mail.